LP3I – Peluang Usaha Franchise Lembaga Bimbingan Belajar dan Ketrampilan Khusus

Dunia pendidikan masa kini telah mengalami banyak perkembangan. Bila beberapa dekade yang lalu jenjang pendidikan SMU dirasa sudah cukup untuk dijadikan bekal seumur hidup, lain lagi dengan zaman sekarang. Kini menamatkan pendidikan jenjang S1 merupakan suatu kewajiban sebagai bekal untuk masuk ke dunia masyarakat yang sesungguhnya. Tak hanya itu saja, tuntutan akan materi pembelajaran yang